D-CỐM-ĐƯỜNG -KẸO TRANG TRÍ

Cốm xanh dương TRUNG

45,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

Cốm đường vỡ màu TÍM 250g

65,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

Cốm sợi bạc

45,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

Quả sung Mỹ sấy khô 150g

90,000 ₫

Kẹo trang trí bánh

Mua hàng
Hết hàng

Lát chanh khô 200g

50,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

CỐM ngọc trai BÓNG nhỏ

50,000 ₫

Kẹo trang trí bánh

Mua hàng
Hết hàng

CỐM ngọc trai BÓNG TRUNG

50,000 ₫

Kẹo trang trí bánh

Mua hàng
Hết hàng

Cốm que Tím Hồng trắng 100g

70,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng