E-KHUÔN SILICON

Hết hàng

Khuôn F ong + tổ ong

60,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng
Hết hàng

Khuôn F ong + Hoa

35,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng
Hết hàng

Khuôn F 8 tim trắng

39,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng

Khuôn TRÒN vàng đế rời 4 inch(9.5*12*4cm)

40,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng
Hết hàng

Khuôn F slc 11 hình tim ( khuôn tròn)

50,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng

Khuôn F slc 4 khuy áo hoa văn tròn( Khuôn tròn)

32,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng
Hết hàng

Khuôn F slc khuy áo hoa văn tim sao tròn vuông

48,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng

Khuôn F slc Khuy áo hoa văn (Khuôn Vuông)

72,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng
Hết hàng

Khuôn F slc cúc áo tim sao tròn vuông(Khuôn CN)

70,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng
Hết hàng

Khuôn F SLC 11 cúc áo tròn

40,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng
Hết hàng

Khuôn F slc Sao CHẤM+ốc nhỏ (khuôn tròn)

20,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng
Hết hàng

Khuôn F slc ốc sao bé ( khuôn bầu dục)

28,000 ₫

Khuôn làm fondant đổ socola chất liệu silicon dẻo
Mua hàng